top of page

HISTORIE

Vítejte v sekci "Historie", zde se dozvíte něco o tom, jak jsme vznikli.
Kořeny naše týmu WarField - Pardubice events sahají až do roku 2010, kdy jsme se chodili s hráči z Pardubického kraje hrát airsoft na různé lokace. (což v té době byli spíše lokální pláckobitky).
Právě v tomto roce Danny uspořádal svou první scénářovou akci s názvem "POMSTA" což byla scénářová akce, navazující na nějaký scénář jiného airsoftového kolegy. Postupem času z této akce vznikli airsoft akce PILOT tak, jak je znáte dnes. (Akce se pak opakovala 1-2x )
Právě po této akci se několik nejbližších hráčů dohodlo, že založí tým, kde zakladateli byl Danny spolu s jedním "airsoftovým kolegou". 
Začínali jsme s názvem East Side Marine Corp. , což se moc neuchutilo a tak jsme zvolili název Bulldogs U.S.M.C. . V týmu byl základní kámen cca 6 aktivních hráčů, na ně se postupně nabalovali další a v nejúspěšnějším období jsme utvořili partu celkem 14ti hráčů. Postupem času se počet členů opět ustálil na čísle 6-8 členů. Někteří odešli, někteří byli vyhozeni díky nedostatečné aktivitě. 
Nakonec aktivita kolísala do takové míry, že bylo fungování týmu k 1.říjnu 2012 ukončeno. 
Současně s tím Dannymu nastala menší pauza ohledně hraní airsoftu.

Ke konci prázdnin 2013 jsme vymýšleli narozeninovou akci pro kamaráda. Jiný z přátel, který pomáhal akci vymýšlet přišel s návrhem zda nedát dohromady tým. Ten měl už 2 budoucí členy.
Dohodli jsme se tedy že ano a Danny začal fungovat v týmu UnitedMarines.

Myšlenka týmu posléze přerostla v myšlenku pořádání airsoft akcí, účastnění se akcí apod... 
Tým fungoval a funguje dodnes. V průběhu roku 2015 vznikla myšlenka (Dannyho) rozšířit pole působení a to hlavně v ArcheryWars. Myšlenka se prohlubovala a cca v květnu 2016 byl officiálně představen projekt WarField - Pardubice Events všem ostatním členům "UM". Zde jsme se nějakým způsobem dohodli na tom, že oba projekty budou fungovat, ovšem nezávisle na sobě, což úplně nefungovalo a tak se na zářijové poradě Danny s ostatními členy dohodl, že UnitedMarines raději v přátelském duchu opustí a každý bude tvořit své zájmy, tak jak chce.
30.září 2016 tedy officiálně ukončil působení v tomto týmu.

Od 1.10.2016 tedy začalo officiální nezávislé fungování týmu WarField - Pardubice Events a funguje dodnes tak jak ho znáte s propracovanýmy scénářovými akcemi ať už airsoftovými nebo paintballovými. S pořádáním AcheryWars akcí a nakonec Survival Games!

 
bottom of page